Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,10-17