Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười 26 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,49-53