Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười 25 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,39-48