Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,8-12