Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười 20 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,1-7