Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,15-26