Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,5-13