Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-12