Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười 3 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,51-56