Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,43b-45