Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 28 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,7-9