Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Chín 26 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,19-21