Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Chín 25 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,16-18