Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 24 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,1-16a