Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35