Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Chín 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,20-26