Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 9 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,1-5