Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 7 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11