Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Chín 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,38-44