Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Chín 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,31-37