Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Chín 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,16-30