Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 3 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 16,21-27