Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 2 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,14-30