Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tám 31 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 24,42-51