Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tám 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,27-32