Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tám 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,17-29