Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tám 25 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,34-40