Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tám 24 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,45-51