Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tám 23 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,1-16a