Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tám 22 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38