Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tám 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,16-22