Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tám 19 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,13-15