Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tám 18 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,3-12