Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tám 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-19,1