Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tám 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,22-27