Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tám 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,14-20