Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tám 8 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,22-36