Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tám 7 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,13-21