Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tám 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,1-12