Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Bảy 28 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 18-23