Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Bảy 27 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,10-17