Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Bảy 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,1-8