Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Bảy 19 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,25-27