Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Bảy 18 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,20-24