Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 16 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 1-23