Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Bảy 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,16-23