Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Bảy 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,7-15