Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Bảy 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,1-7