Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 9 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11, 25-30