Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Bảy 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 28-34